Consejo Directivo

Julián Linares

Presidente

Juan José Nuñez

Vicepresidente

Jaime Lacadena Higuera

Cónsul General de España en Miami. Presidente Honorario.

Joseph Guerra

Milton Fuentes

Raúl Valdés Fauli

Aida Levitan

Rafael Olloqui

Mónica Vázquez García

Marina Martín Hermosa